منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمد بهاءالدین عاملی (شیخ بهائی)
302
297
PDF PDF

عنوانمجموعه‌ای از آثار و اشعار شیخ بهائی (فالنامه ـ گربه و موش ـ غزلیات ـ نان و حلوا ـ شیر و شکر) به ضمیمه زندگی‌نامه مؤلف

نویسندهمحمد بهاءالدین عاملی (شیخ بهائی)

مصححسیدمحمد صحفی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپقم

ناشرنشر ارم

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی