منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
خواندمیر غیاث‌الدین بن همام الدین حسینی
714
410
PDF PDF
1147
1406
PDF PDF

عنوانQanun-i-Humayuni also known as Humayun nama قانون همایونی (همایون نامه)

نویسندهخواندمیر غیاث‌الدین بن همام الدین حسینی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/کلکته

ناشرTHE ASIATIC SOCIETY

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانفارسی/انگلیسی

عنوانمآثر الملوک به ضمیمه خاتمه خلاصه الاخبار و قانون همایونی

مصححمیرهاشم محدث

نویسندهخواندمیر غیاث‌الدین بن همام الدین حسینی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه خدمات فرهنگی رسا

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی