منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
رشید شهمردان
229
221
PDF PDF

عنوانخرده اوستا از روی درست‌ترین نامه‌های پیشین و آهنگ اصلی اوستا

مصححرشید شهمردان

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپهند/بمبئی

ناشرانجمن زرتشتیان ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی