منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
م. نفیسی جزایری
329
243
PDF PDF

عنواناصطلاحات و ضرب‌المثل‌های عمده زبان فرانسه با ترجمه فارسی

نویسندهم. نفیسی جزایری

موضوعکلیات/فرهنگ ها , فرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشربانک ملی ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی