منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
معظمه اقبالی (اعظم)
301
345
PDF PDF

عنوانشعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسی به انضمام مجموعه اشعار فارسی خواجه نصیر و متن کامل و منقح «معیار الاشعار»

نویسندهمعظمه اقبالی (اعظم)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی