منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عصمت عرب گلپایگانی
349
309
PDF PDF

عنواناساطیر ایران باستان؛ جنگی از اسطوره‌ها و اعتقادات در ایران باستان

نویسندهعصمت عرب گلپایگانی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی