منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
سیدحسن حجازی کناری
2301
953
PDF PDF
1574
998
PDF PDF

عنوانپژوهشی در زمینه نام‌های باستانی مازندران

نویسندهسیدحسن حجازی کناری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , دستور زبان/زبان‌های باستانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روشنگران

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی