منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
آذرمیدخت مشایخ فریدنی
236
144
PDF PDF

عنواندانشگاه الازهر؛ تاریخ هزار ساله تعلیمات عالی اسلامی

مترجمآذرمیدخت مشایخ فریدنی

نویسندهبایارد داج

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی