منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عالمشاه .
488
209
PDF PDF

عنواننامه روشن بینان؛ برگزیده از اشعار قدسی

به کوششعالمشاه .

نویسندهسید محمدکاظم مجاب متخلص به قدسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپدزفول

ناشرکتابفروشی عالمشاه

تاریخ چاپ1385 هجری قمری

زبانفارسی