منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علاءالدین پازارگادی
771
889
PDF PDF

عنوانفنون ترجمه پیشرفته، انگلیسی، فارسی-فارسی، انگلیسی

نویسندهعلاءالدین پازارگادی

مترجمعلاءالدین پازارگادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرعبید زاکانی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی