منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
صمد بهرنگی
683
327
PDF PDF
444
178
PDF PDF
552
230
PDF PDF

عنوانمجموعه ای از اشعار آذری، کردی، لری و فارسی(شعرهایی از اوختای، رحمان دده و مرضیه اسکویی)

مترجمصمد بهرنگی

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

ناشردبیرخانه انتشارات فرهنگی فدراسیون آلمان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی