منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدرضا صیاد
تقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی
ایرج ملک پور محمدرضا صیاد
PDF

عنوانتقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی

نویسندهایرج ملک پور, محمدرضا صیاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی