منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
احسان شفیقی
نگاهی انتقادی به مؤلفه‌های شعر دهه هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر
احسان شفیقی بیژن ظهیری ناو
PDF

عنواننگاهی انتقادی به مؤلفه‌های شعر دهه هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر

نویسندهاحسان شفیقی, بیژن ظهیری ناو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی