منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
حسین مدرسی طباطبائی
661
321
PDF PDF
513
463
PDF PDF
910
997
PDF PDF
658
1120
PDF PDF

عنوانبرگی از تاریخ قزوین؛ تاریخچه‌ای از آستانه شاهزاده حسین و دودمان سادات مرعشی قزوین

نویسندهحسین مدرسی طباطبائی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ حسنی؛ بخش تیموریان پس از تیمور

مصححایرج افشار, حسین مدرسی طباطبائی

نویسندهتاج‌الدین حسن بن شهاب یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپپاکستان/کراچی

ناشرمؤسسه تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی

تاریخ چاپ هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانتربت پاکان؛ آثار و بناهای قدیم محدوده ی کنونی دارالمومنین قم(جلددوم)

نویسندهحسین مدرسی طباطبائی

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپقم

ناشرمولف

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی