منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مسعود جعفری جزی
131
145
PDF PDF
معدن‌المعانی، ملفوضات احمد بن یحیی منیری (معرفی محتوا، سبک و فواید ادبی آن)
مسعود جعفری جزی لیلا شوقی
PDF

عنوانمعدن‌المعانی، ملفوضات احمد بن یحیی منیری (معرفی محتوا، سبک و فواید ادبی آن)

نویسندهمسعود جعفری جزی, لیلا شوقی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی