منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ایرج ملکپور
تطبیق تقاویم (1346-1401 هجری قمری، 1306-1359 هجری شمسی، 1927-1981 میلادی)
محمدرضا صیاد محمدقلی جوانشیر خوئی ایرج ملکپور
PDF

عنوانتطبیق تقاویم (1346-1401 هجری قمری، 1306-1359 هجری شمسی، 1927-1981 میلادی)

نویسندهمحمدرضا صیاد, محمدقلی جوانشیر خوئی, ایرج ملکپور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی