منبع   ۱۳ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۱
عارف نوشاهی
235
108
PDF PDF
312
198
PDF PDF
370
206
PDF PDF
251
171
PDF PDF
511
148
PDF PDF
370
159
PDF PDF
412
198
PDF PDF
859
606
PDF PDF
626
401
PDF PDF

عنوانفهرست چاپ های آثار سعدی در شبه قاره و چاپ‌های شروح و ترجمه‌ها و فرهنگنامه‌ها و تضمین‌های آثار وی

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس , مشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره شیخ دَولا گُجراتی

اشرافعارف نوشاهی

نویسندهمحمد چراغ بن شاه مراد گیلانی قادری

مترجمعصمت دُرّانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپپاکستان/گجرات

ناشرکتابخانه و بنیاد المیرا و مرکز تحقیق و تألیف

تاریخ چاپ2016 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانفهرست کتاب‌های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج‌بخش ـ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (جلد یکم)

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانثلاثه غساله؛ کتابشناسی آثار تألیف شده در بنگال بخش فارسی و عربی

مترجمعارف نوشاهی

نویسندهحکیم حبیب الرحمن

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسرار الخط: اثری مهم در اصول خوشنویسی خطوط اسلامی و هنرهای وابسته

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرموسسة الفرقان للتراث الاسلامی

تاریخ چاپ2018 میلادی

زبانفارسی

عنوانکنز الاکتساب؛ رساله‌ای منظوم در فن مُهرکَنی و هنرهای وابسته

مصححعارف نوشاهی, اقصی ازور

نویسندهرحمتی بن عطاءالله

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان - کراچی

به کوششعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواناحوال و مقامات نوشه گنج‌بخش

مصححعارف نوشاهی

نویسندهمیرزا احمدبیگ لاهوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ500

زبانفارسی