منبع   ۷ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
عارف نوشاهی
167
140
PDF PDF
746
552
PDF PDF
496
364
PDF PDF

عنوانکنز الاکتساب؛ رساله‌ای منظوم در فن مُهرکَنی و هنرهای وابسته

مصححعارف نوشاهی, اقصی ازور

نویسندهرحمتی بن عطاءالله

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان - کراچی

به کوششعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواناحوال و مقامات نوشه گنج‌بخش

مصححعارف نوشاهی

نویسندهمیرزا احمدبیگ لاهوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

تیراژ500

زبانفارسی