منبع   ۱۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
714
536
PDF PDF
482
314
PDF PDF
329
268
PDF PDF
426
315
PDF PDF
621
422
PDF PDF
648
483
PDF PDF
671
491
PDF PDF
610
465
PDF PDF
331
277
PDF PDF
679
421
PDF PDF
917
612
PDF PDF
645
339
PDF PDF

عنواناز نقطه تا خط؛ مجموعه نقد و نظر درباره نصرت رحمانی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحمود نیکویه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرنشر طاعتی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدار آشنا: مجموعه مقالات مجمع جهانی شهریار (بزرگداشت نودمین سال تولد استاد سیدمحمد حسین شهریار)

به کوششعلی اصغر شعردوست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرودکی پدر شعر فارسی؛ مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هزاروصدمین سالگرد وفات استاد ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی

به کوششسعید بزرگ بیگدلی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانعبید زاکانی لطیفه پرداز و طنزآور بزرگ ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششحمید باقرزاده, بهروز صاحب اختیاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اشکان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-90048-1-5

زبانفارسی

عنوانسخنرانی های نخستین کنگره شعر در ایران دفتر نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی