منبع   ۱۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
206
190
PDF PDF
292
206
PDF PDF
426
290
PDF PDF
460
351
PDF PDF
493
408
PDF PDF
438
350
PDF PDF
295
225
PDF PDF
594
364
PDF PDF
763
523
PDF PDF
554
309
PDF PDF

عنواندیدار آشنا: مجموعه مقالات مجمع جهانی شهریار (بزرگداشت نودمین سال تولد استاد سیدمحمد حسین شهریار)

به کوششعلی اصغر شعردوست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرودکی پدر شعر فارسی؛ مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هزاروصدمین سالگرد وفات استاد ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی

به کوششسعید بزرگ بیگدلی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانعبید زاکانی لطیفه پرداز و طنزآور بزرگ ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششحمید باقرزاده, بهروز صاحب اختیاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اشکان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-90048-1-5

زبانفارسی

عنوانسخنرانی های نخستین کنگره شعر در ایران دفتر نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی