منبع   ۱۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
801
585
PDF PDF
524
330
PDF PDF
371
295
PDF PDF
460
332
PDF PDF
666
448
PDF PDF
691
515
PDF PDF
789
521
PDF PDF
651
481
PDF PDF
351
297
PDF PDF
717
433
PDF PDF
966
634
PDF PDF
678
345
PDF PDF

عنواناز نقطه تا خط؛ مجموعه نقد و نظر درباره نصرت رحمانی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحمود نیکویه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرنشر طاعتی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدار آشنا: مجموعه مقالات مجمع جهانی شهریار (بزرگداشت نودمین سال تولد استاد سیدمحمد حسین شهریار)

به کوششعلی اصغر شعردوست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرودکی پدر شعر فارسی؛ مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هزاروصدمین سالگرد وفات استاد ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی

به کوششسعید بزرگ بیگدلی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانعبید زاکانی لطیفه پرداز و طنزآور بزرگ ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششحمید باقرزاده, بهروز صاحب اختیاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اشکان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-90048-1-5

زبانفارسی

عنوانسخنرانی های نخستین کنگره شعر در ایران دفتر نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی