منبع   ۱۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
236
206
PDF PDF
322
226
PDF PDF
464
313
PDF PDF
498
382
PDF PDF
519
419
PDF PDF
468
370
PDF PDF
296
233
PDF PDF
614
376
PDF PDF
803
536
PDF PDF
579
314
PDF PDF

عنواندیدار آشنا: مجموعه مقالات مجمع جهانی شهریار (بزرگداشت نودمین سال تولد استاد سیدمحمد حسین شهریار)

به کوششعلی اصغر شعردوست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرودکی پدر شعر فارسی؛ مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هزاروصدمین سالگرد وفات استاد ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی

به کوششسعید بزرگ بیگدلی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانعبید زاکانی لطیفه پرداز و طنزآور بزرگ ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششحمید باقرزاده, بهروز صاحب اختیاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اشکان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-90048-1-5

زبانفارسی

عنوانسخنرانی های نخستین کنگره شعر در ایران دفتر نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی