منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۲
مولانا جلال الدین محمد بلخی
448
411
PDF PDF
860
602
PDF PDF
764
608
PDF PDF
1559
3671
PDF PDF
1016
687
PDF PDF

عنوانمجالس سبعه (هفت خطابه)

مصححتوفیق سبحانی

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , مشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/آثار مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات کیهان

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناذن دخول؛ مجموعه رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی) به خط استاد عباسعلی حاج‌آقا محمد

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

اشرافپرویز خرسند

به کوششمحمدرضا شریفی نیا

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات , مشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/آثار مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سبز

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی