منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
بدیل بن علی خاقانی
162
174
PDF PDF
1326
768
PDF PDF
717
500
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار خاقانی شروانی با مقدمه و شرح لغات و ترکیبات و معنی ابیات

به کوششسیدضیاءالدین سجادی

نویسندهبدیل بن علی خاقانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی کتاب های جیبی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی