منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
جویا جهانبخش
190
144
PDF PDF

عنوانسلوة الشیعه؛ کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مصححجویا جهانبخش

نویسندهعلی بن احمد فنجگردی نیشابوری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروایت «فَصیح المُلْک» از آثار «اَفْصَح المُتَکلِّمین»: گامی قدیم و قویم در طریق تصحیح کلّیّات سعدی شیرازی

نویسندهجویا جهانبخش

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی