منبع   ۱۲ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
امید طبیب زاده
160
180
PDF PDF

عنوانجشن‌نامه دکتر علی اشرف صادقی (پژوهش های زبان شناسی ایرانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششامید طبیب زاده

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی انواع بندهای متممی در زبان‌فارسی و شیوه نمایش آنها در فرهنگ‌ها

نویسندهامید طبیب زاده

موضوعکلیات/فرهنگ ها , دستور زبان/دستور زبان فارسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقايسه اقوال ايزدي‌ها با کلامات يارسان در پرتو برخي سروده‌هاي ايراني غربي

نویسندهامید طبیب زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پژوهش های زبان شناسی ایرانی (2) جشن نامه دکتر یدالله ثمره
محمد راسخ‌ مهند امید طبیب زاده
PDF

عنوانپژوهش های زبان شناسی ایرانی (2) جشن نامه دکتر یدالله ثمره

به کوششمحمد راسخ‌ مهند, امید طبیب زاده

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهمدان

ناشرانتشارات دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

شابک964-6883-70-2

زبانفارسی