منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
شهناز شاهین

عنوانبررسي يك نمايشنامه معاصر ايراني با رويكرد اصول سبك‌شناختي نمايشنامه‌نويسي غرب

نویسندهشهناز شاهین

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

ساختارهاي دوقطبي در نوشتار محمود دولت‌آبادي؛ از ذهنيت تقابلي تا انديشه تحليلي
شهناز شاهین نصرت حجازی
PDF

عنوانساختارهاي دوقطبي در نوشتار محمود دولت‌آبادي؛ از ذهنيت تقابلي تا انديشه تحليلي

نویسندهشهناز شاهین, نصرت حجازی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی