منبع   ۶ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
فرهاد ساسانی
318
257
PDF PDF
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه همنشینی و جانشینی
فرهاد ساسانی پرویز آزادی
PDF

عنوانتحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه همنشینی و جانشینی

نویسندهفرهاد ساسانی, پرویز آزادی

موضوعفنون ادبی/بلاغت (بیان، بدیع، معانی) , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی