منبع   ۱۱ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
نورالدین عبدالرحمن جامی
173
189
PDF PDF
352
295
PDF PDF
327
313
PDF PDF
283
230
PDF PDF
707
548
PDF PDF
1231
1073
PDF PDF
723
560
PDF PDF
1433
1114
PDF PDF
758
730
PDF PDF
926
552
PDF PDF

عنوانسه رساله در تصوف؛ لوامع و لوایح در شرح قصیده خمریه ابن فارض، در بیان معارف و معانی ربانی به انضمام شرح رباعیات در وحدت وجود

مصححایرج افشار

نویسندهنورالدین عبدالرحمن جامی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل جامی؛ با مقدمه‌ای وسیع در تاریخ ادبی، فلسفی و سیاسی قرن نهم و بحثی انتقادی در احوال و آثار و نقد سروده‌های جامی

نویسندهنورالدین عبدالرحمن جامی

مصححهاشم رضی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپ پیروز

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی