منبع   ۱۸ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۰
ابوالفضل حری

عنوانعجایب‌نامه‌ها به منزله ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی حکایت‌های کتاب عجایب هند

نویسندهابوالفضل حری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروايت‌شناسي در سنت نقد انگليسي ـ آمريكايي: معرفي كتاب داستان و متن اثر سيمور چتمن (1978)

نویسندهابوالفضل حری

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه گفتمان غيرمستقيم آزاد در سه ترجمه فارسي رمان به سوي فانوس دريايي

نویسندهابوالفضل حری

موضوعفنون ادبی/ترجمه , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکارکرد تصریف در دو سوره قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی

نویسندهابوالفضل حری

موضوعفنون ادبی/بلاغت (بیان، بدیع، معانی) , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: به سوي روايت‌شناسي معنوي: نگاهي به کتاب از اشارت‌هاي دريا: بوطيقاي روايت در مثنوي معنوي نوشته حميدرضا توكلي

نویسندهابوالفضل حری

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , مشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناسبات زبانی و/ یا زنجیرمندی خرد و کلان در قصص قرآنی (با نگاهی به داستان یونس (ع))

نویسندهابوالفضل حری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی