منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
عباس اطمینان
143
123
PDF PDF

عنوانخودباوری نه خودباختگی (بررسی گلشن راز جدید لاهوری و مقایسه آن با گلشن راز شبستری)

نویسندهعباس اطمینان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی