منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
دکتر سید علی میر عمادی
715
301
PDF PDF
712
413
PDF PDF

عنوانتئوری های ترجمه و تفاوت ترجمه مکتوب و همزمان

نویسندهدکتر سید علی میر عمادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه , پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بهارستان

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3500

نوبت چاپاول

زبانفارسی