منبع   ۱۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
سعید نیاز کرمانی
721
866
PDF PDF
779
557
PDF PDF
855
782
PDF PDF
660
552
PDF PDF
737
467
PDF PDF
914
514
PDF PDF
697
460
PDF PDF
716
475
PDF PDF
639
483
PDF PDF
703
469
PDF PDF
725
494
PDF PDF
835
541
PDF PDF

عنوانخمسه خواجوی کرمانی

مصححسعید نیاز کرمانی

نویسندهابوالعطا کمال‌الدین محمود خواجوی کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی