منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
عبدالمحمد آیتی
240
215
PDF PDF
842
529
PDF PDF

عنوانگزیده اسکندرنامه از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحریر تاریخ وصاف

مصححعبدالمحمد آیتی

نویسندهشهاب الدین عبدالله بن فضل الله شیرازی ملقب به وصاف الحضره

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی