منبع   ۱۵ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
محمد علی سپانلو
654
532
PDF PDF
687
606
PDF PDF
851
612
PDF PDF
466
110
PDF PDF
475
245
PDF PDF
471
314
PDF PDF
506
237
PDF PDF
593
569
PDF PDF

عنواننویسندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا 1350؛ تاریخچۀ رمان، قصه کوتاه، نمایشنامه و نقد ادبی در ایران معاصر

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جستجوی واقعیت؛ مجموعه 31 قصه از 31 نویسنده معاصر ایران

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعنثر/ادبیات داستانی/داستان کوتاه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2500

زبانفارسی

عنواندر حضور شاعران جهان؛ گزارشی از فستیوال ازمیر، به بهانه ترجمه شعرهای مک کندریک

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی