منبع   ۲ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
علی سعیدی
نقد ترجمه داستان «درس‌هاي فرانسه» از ديدگاه نظريه سخن‌كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، نشانه‌هاي سجاوندي)
حسین غلامی علی سعیدی
PDF

عنواننقد ترجمه داستان «درس‌هاي فرانسه» از ديدگاه نظريه سخن‌كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، نشانه‌هاي سجاوندي)

نویسندهحسین غلامی, علی سعیدی

موضوعفنون ادبی/ترجمه , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی