منبع   ۸ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
حسین غلامی
نقد ترجمه داستان «درس‌هاي فرانسه» از ديدگاه نظريه سخن‌كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، نشانه‌هاي سجاوندي)
حسین غلامی علی سعیدی
PDF

عنواننقد ترجمه داستان «درس‌هاي فرانسه» از ديدگاه نظريه سخن‌كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، نشانه‌هاي سجاوندي)

نویسندهحسین غلامی, علی سعیدی

موضوعفنون ادبی/ترجمه , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی

نویسندهحسین غلامی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , دستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي صفت‌هاي کوتاه در مقايسه با صفت‌هاي بلند در زبان روسي
حسین غلامی مژده دهقان خلیلی
PDF

عنوانبررسي صفت‌هاي کوتاه در مقايسه با صفت‌هاي بلند در زبان روسي

نویسندهحسین غلامی, مژده دهقان خلیلی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

استفاده از فناوري نوين در آموزش زبان‌هاي خارجي با تكيه بر نقش سينما
حسین غلامی موسی عبداللهی
PDF

عنواناستفاده از فناوري نوين در آموزش زبان‌هاي خارجي با تكيه بر نقش سينما

نویسندهحسین غلامی, موسی عبداللهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی مشکلات زبان‌آموزان ایرانی در نحوه بیان علت به زبان روسی
حسین غلامی محمدجواد آهسته
PDF

عنوانبررسی مشکلات زبان‌آموزان ایرانی در نحوه بیان علت به زبان روسی

نویسندهحسین غلامی, محمدجواد آهسته

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی