منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
مهدی حمیدی
347
599
PDF PDF
284
275
PDF PDF

عنوانبهشت سخن؛ شامل گزیده آثار و نقد اشعار و شرح احوال شعرای قرن ششم (جلد دوم)

نویسندهمهدی حمیدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی پیروز

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهشت سخن؛ شامل گزیده آثار و نقد اشعار و شرح احوال شعرای پنج قرن اول هجری قمری (جلد اول)

نویسندهمهدی حمیدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی پیروز

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی