منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
علیرضا ولی‌پور
بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل
علیرضا ولی‌پور مهناز رهبری
PDF

عنوانبررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل

نویسندهعلیرضا ولی‌پور, مهناز رهبری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانویژگی‌های واج از دیدگاه مکاتب واج‌شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسه اجمالی با مطالب موجود در فارسی

نویسندهعلیرضا ولی‌پور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آنها

نویسندهعلیرضا ولی‌پور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی اجمالی برخی سوره‌های جزء 30 از ترجمه‌های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی

نویسندهعلیرضا ولی‌پور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی