منبع   ۹ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
سیدضیاءالدین سجادی
163
174
PDF PDF
677
1149
PDF PDF
909
403
PDF PDF
414
336
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار خاقانی شروانی با مقدمه و شرح لغات و ترکیبات و معنی ابیات

به کوششسیدضیاءالدین سجادی

نویسندهبدیل بن علی خاقانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی کتاب های جیبی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی با مقاله‌ای از آن استاد

نویسندهمحمد معین

به کوششسیدضیاءالدین سجادی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه استاد مدرس رضوی؛ مجموعه مقالات علمی و ادبی

به کوششسیدضیاءالدین سجادی, اسماعیل حاکمی, محمد روشن

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی