منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ل.ت. غوزالیان
المنمنمات الایرانیة فی مخطوطات &amp
ل.ت. غوزالیان م. م. دیاکونوف
PDF

عنوانالمنمنمات الایرانیة فی مخطوطات &amp

نویسندهل.ت. غوزالیان, م. م. دیاکونوف

مصححریماء علاءالدین

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپسوریه/دمشق

ناشردار علاءالدین

تاریخ چاپ1998 میلادی

تیراژ1000

زبانعربی