منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
امین‌پاشا جلالی
700
657
PDF PDF

عنوانقرة العین مشتمل بر امثال و حکم فارسی و عربی و نوادر حکایات

نویسندهمولف ناشناس

مصححامین‌پاشا جلالی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , فرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی