منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
عبدالله شریفی خجسته
481
372
PDF PDF
451
432
PDF PDF

عنوانپژوهش ادبی؛ سرشت، شیوه‌ها، متن‌ها، منابع

نویسندهشوقی ضیف

مترجمعبدالله شریفی خجسته

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتأثیر پند پارسی بر ادب عرب؛ پژوهشی در ادبیات تطبیقی

مترجمعبدالله شریفی خجسته

نویسندهعیسی العاکوب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی