منبع   ۵ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
دکتر محمد باقر
279
259
PDF PDF
374
504
PDF PDF
318
662
PDF PDF
323
684
PDF PDF
423
429
PDF PDF

عنوانکلیات جویا تبریزی با مقابله دو نسخه قدیمی و تصحیح و مقدمه و شرح حال

مصححدکتر محمد باقر

نویسندهجویا تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمدار الافاضل - جلد سوم (صابون سلطانی - گیهان)

به کوششدکتر محمد باقر

نویسندهالله داد فیضی سرهندی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی