منبع   ۵ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
دکتر محمد باقر
230
232
PDF PDF
368
500
PDF PDF
315
659
PDF PDF
314
681
PDF PDF
417
425
PDF PDF

عنوانکلیات جویا تبریزی با مقابله دو نسخه قدیمی و تصحیح و مقدمه و شرح حال

مصححدکتر محمد باقر

نویسندهجویا تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمدار الافاضل - جلد سوم (صابون سلطانی - گیهان)

به کوششدکتر محمد باقر

نویسندهالله داد فیضی سرهندی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی