منبع   ۵ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
دکتر محمد باقر
165
176
PDF PDF
368
500
PDF PDF
311
657
PDF PDF
313
679
PDF PDF
416
424
PDF PDF

عنوانکلیات جویا تبریزی با مقابله دو نسخه قدیمی و تصحیح و مقدمه و شرح حال

مصححدکتر محمد باقر

نویسندهجویا تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمدار الافاضل - جلد سوم (صابون سلطانی - گیهان)

به کوششدکتر محمد باقر

نویسندهالله داد فیضی سرهندی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی