منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
مرتضی یاوریان

عنوان«آنت» و «جان» شیفته؛ به مناسبت صد و چهلمین سال تولد رومن رولان و با یادی از محمود اعتمادزاده مترجم آثارش

نویسندهمرتضی یاوریان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1385 و 1386 هجری شمسی

زبانفارسی