منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمد عبادزاده کرمانی
192
173
PDF PDF
523
306
PDF PDF
1500
528
PDF PDF

عنوانشعر و هنرهای زیبا؛ پژوهشی جامع درباره شعر و تجزیه و تحلیل در پیرامون آن

نویسندهمحمد عبادزاده کرمانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندنیای دانستنیها (مضامين نو در شعر فارسی)

نویسندهمحمد عبادزاده کرمانی

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپیزد

ناشرانتشارات گلبهار

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی