منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
عنایت‌الله فاتحی‌نژاد
239
104
PDF PDF
درآمدی بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی
سیدبابک فرزانه عنایت‌الله فاتحی‌نژاد
PDF

عنواندرآمدی بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی

نویسندهسیدبابک فرزانه, عنایت‌الله فاتحی‌نژاد

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی ـ انتشاراتی آیه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه‌های فارسی و معرب در کهن‌ترین لغت‌نامه‌های عربی (العین، جمهره‌اللغه، تهذیب‌اللغه) (1)

نویسندهعنایت‌الله فاتحی‌نژاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه‌های فارسی و معرب در کهن‌ترین لغت‌نامه‌های عربی؛ العین، جمهره‌اللغه، تهذیب‌الغه

نویسندهعنایت‌الله فاتحی‌نژاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی