منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
اسماعیل حدادیان مقدم

عنوانمیانجگیری در ترجمه و انتشار ترجمه فارسی سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

مترجممصطفی حسینی

نویسندهاسماعیل حدادیان مقدم

موضوعفنون ادبی/ترجمه , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی