منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
فضل‌الله حسینی شیرازی خاوری
789
692
PDF PDF

عنوانتذکره خاوری یا خاتمه روزنامچه همایون به انضمام ذکر اولاد و احفاد فتحعلی شاه قاجار از کتاب ناسخ‌التواریخ

مصححمیرهاشم محدث

نویسندهفضل‌الله حسینی شیرازی خاوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپزنجان

ناشرزنگان

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی