منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ملکه ملکزاده بیانی
506
569
PDF PDF

عنوانتاریخ سکه از قدیمی ترین ازمنه تا دوره ساسانیان

نویسندهملکه ملکزاده بیانی

موضوعهنر/مطالعات عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی