منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
اقبال لاهوری
304
354
PDF PDF
245
208
PDF PDF
403
341
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری با مقدمه‌ای اجمالی پیرامون زندگانی، آثار، افکار و گزیده کتابشناسی شاعر

به کوششابوالقاسم رادفر

نویسندهاقبال لاهوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی