منبع   ۱۶ موضوع   ۱۲ دنبال کننده   ۰
محمدرضا امینی
400
119
PDF PDF
1291
182
PDF PDF
پژوهشي در روايت‌هاي متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها
محمدرضا امینی رضا غفوری
PDF

عنوانپژوهشي در روايت‌هاي متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها

نویسندهمحمدرضا امینی, رضا غفوری

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقايسه کارنامه اردشير بابکان و افسانه‌هاي کتاب منتسب به بارسوما بر اساس گزارش موسي خورني

نویسندهمحمدرضا امینی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ , فرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول
محمدرضا امینی محمدحسین کرمی محمد مرادی
PDF

عنوانبررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول

نویسندهمحمدرضا امینی, محمدحسین کرمی, محمد مرادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی جنبه‌های ادبی کارنامه اردشیر بابکان در مقایسه با روایت نویافته یونانی آن

نویسندهمحمدرضا امینی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی