منبع   ۱۶ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۱
اسماعیل حاکمی
309
246
PDF PDF
527
603
PDF PDF
626
666
PDF PDF
851
389
PDF PDF

عنوانادبیات معاصر ایران؛ برگزیده نظم و نثر (دفتر نخست: شعر مشروطیت و معاصر)

نویسندهاسماعیل حاکمی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات امید

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم
اسماعیل حاکمی محمد تقی دانش پژوه
PDF

عنواننشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم

اشرافاسماعیل حاکمی, محمد تقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم
اسماعیل حاکمی محمد تقی دانش پژوه
PDF

عنواننشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر یازدهم و دوازدهم

اشرافاسماعیل حاکمی, محمد تقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرباعی و رباعی سرايان ازآغاز تا قرن هشتم هجری

به کوششاسماعیل حاکمی

نویسندهمحمد کامگار پارسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه استاد مدرس رضوی؛ مجموعه مقالات علمی و ادبی

به کوششسیدضیاءالدین سجادی, اسماعیل حاکمی, محمد روشن

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنواننکاتي در ويژگي‌هاي سبکي دوره مغول (بخش دوم) (تقريرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصيلي 36-1335 ش)

نویسندهاسماعیل حاکمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکاتی در زیبائی‌شناختی و ویژگی‌های سبکی دوره مغول (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36ـ 1335 ش)

نویسندهاسماعیل حاکمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی