منبع   ۵ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
یدالله آقاعباسی
424
100
PDF PDF

عنواندريدن پرده‌هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي

نویسندهیدالله آقاعباسی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی